ssaaddeeyyeess:

女̷̨̛̹̟̳͔̍̍́́神̵̼͕̺̠̮̋̈͊̐̿ B̴̨͓̞͉̫̿͑̽̒̽j̵̙̣̻̹̤̐̊͐̆̔ö̶͉͔̯̞̯̀̄̍͘͝ŗ̵̫͕͉̙̋̈́̏͋̐k̶̮̲͚͉̭̓͋́̂͐

(via timetolovebjorknow)

Timestamp: 1411425348

ssaaddeeyyeess:

女̷̨̛̹̟̳͔̍̍́́神̵̼͕̺̠̮̋̈͊̐̿ B̴̨͓̞͉̫̿͑̽̒̽j̵̙̣̻̹̤̐̊͐̆̔ö̶͉͔̯̞̯̀̄̍͘͝ŗ̵̫͕͉̙̋̈́̏͋̐k̶̮̲͚͉̭̓͋́̂͐

(via timetolovebjorknow)

bjork

Timestamp: 1411425190

bjork

bjork

Timestamp: 1411425165

bjork

bjork

Timestamp: 1411425084

bjork

bjork

Timestamp: 1411425061

bjork

bjork

Timestamp: 1411425040

bjork


björk: biophilia live trailer

i like it 

Timestamp: 1411424144

i like it 

(Source: papillary, via bjorkbutler)

Timestamp: 1411423829

(Source: papillary, via bjorkbutler)